حضور مدرسه سرمایه گذاری صما” در نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید

این نمایشگاه توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های حمایت و با هدف ارائه نیازمندی های صنایع کشور، داخلی سازی و رونوق تولید برگزار شد.

جناب آقای دکتر رحمانی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، همچنین جناب آقای دکتر مهری، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن، از بازدیدکنندگان غرفه بانک صنعت و معدن واقع در سالنB38 بودند.