دکتر محمد مشاری
دکتر محمد مشاریدکتری مدیریت مالی
مدرس دوره های تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، مالی رفتاری، …
دکتر رضا مناجاتی
دکتر رضا مناجاتیدکتری مدیریت مالی
مدرس دوره های مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی، امور مالی شرکتی و روش های کمی،…
دکتر محمدعلی مقیسه
دکتر محمدعلی مقیسهدکتری مدیریت آموزشی
مدرس دوره های فن بیان، بازاریابی تلفنی، …
دکتر علی صادقین
دکتر علی صادقیندکتری اقتصاد انرژی
مدرس دوره های تحلیل بودجه ۹۸، مقدماتی بر اقتصاد،…
دکتر محمد گرجی آرا
دکتر محمد گرجی آرادکتری مدیریت مالی
مدرس دوره های تحلیل بودجه سال ۹۸، …
دکتر مصطفی باقری
دکتر مصطفی باقریدکتری مدیریت مالی
مدرس دوره های کاربرد داده‌کاوی در بازار سرمایه
( به همراه نرم‌افزار کلمنتاین)، …
دکتر بهاره حیدری مقدم
دکتر بهاره حیدری مقدمدکتر مدیریت مالی
مدرس دوره های مبانی آشنایی با بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در بورس تهران،…
دکتر احسان احمدی
دکتر احسان احمدیدکتری مدیریت مالی بین الملل
مدرس دوره های کاربرد مشتقات در مدیریت ریسک، …
پیام صالحی
پیام صالحیکارشناسی ارشد مدیریت مالی
مدرس دوره های آشنایی با روش های تأمین مالی در بازار سرمایه، …
دکتر رحمان خانی گنبد
دکتر رحمان خانی گنبددکتری حسابداری
مدرس دوره های مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی، …
دکتر حمید خادم
دکتر حمید خادمدکتری حسابداری
مدرس دوره های مهارتهای کاربردی مالیاتی، …
محمد گودرزی
محمد گودرزیکارشناسی ارشد اقتصاد
مدرس دوره های آمادگی آزمون معامله گری، …
رحمان آراسته
رحمان آراستهکارشناسی ارشد مدیریت مالی
مدرس دوره های آشنایی با معامله گری در بورس کالای ایران، …
دکتر بهمن اسماعیلی
دکتر بهمن اسماعیلیدکتری مالی- بیمه
مدرس دوره های تجزیه و تحلیل بنیادی (مقدماتی)، …
دکتر رضا داغانی
دکتر رضا داغانیدکتری حسابداری
مدرس دوره های تحلیل صورتهای مالی، …
محسن سیار
محسن سیارکارشناسی ارشد مدیریت مالی
مدرس دوره های آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی
محمد نمازی
محمد نمازیکارشناسی ارشد مدیریت مالی
مدرس دوره های آشنایی با فیلترنویسی در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس (TSETMC)
کوروش صادقی
کوروش صادقیمهندسی مالی
مدرس دوره های مدلسازی مالی در اکسل، طراحی داشبوردهای مدیریتی و مالی در اکسل، …
امین هاشمی
امین هاشمیکارشناسی ارشد مدیریت مالی
مدرس دوره های مبانی آشنایی با بازار سرمایه و سرمایه گذاری در بورس تهران، …
مهران محمدی
مهران محمدیدکتری اقتصاد مالی
مدرس دوره های قراردادهای آتی سبد سهام، …
حسین احمدی
حسین احمدیکارشناسی ارشد حسابداری
مدرس دوره های فهم و تحلیل صورتهای مالی، …