ردیف عنوان‌دوره طول‌دوره

(ساعت)

روزهای‌

برگزاری

تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت‌برگزاری مدرس شهریه وضعیت ثبت‌ نام
۱ قرارداد آتی سبد سهام(آتی شاخص) ۸ دوشنبه ها ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۵:۳۰-۱۹:۳۰ مهران محمدی ۲,۳۰۰,۰۰۰ اتمام دوره
۲ آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه ۳ پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۱۳۹۸/۰۴۵/۰۶ ۰۹:۳۰-۱۲:۳۰ بهاره حیدری مقدم رایگان اتمام دوره
۳ فهم و تجزیه و تحلیل صورت های مالی میانی ۱۲ یکشنبه ها ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۵:۰۰-۱۸:۰۰ محمد مشاری ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ اتمام دوره
۴ اکران و تحلیل”فیلم درخواست نهایی” ۴ چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱۶:۰۰-۱۹:۳۰ رایگان اتمام
۵ اولین دوره جامع آموزشی “سرمایه گذار موفق” ۱۴۰ پنجشنبه ها ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰۸:۳۰-۱۷:۳۰ جمعی از اساتید ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تکمیل ظرفیت
۶ آشنایی با مفهوم سواد مالی(پکیج سرمایه گذار موفق) ۴ پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰۸:۳۰-۱۲:۳۰ شاهین احمدی ۱,۵۰۰,۰۰۰ اتمام
۷ آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه (پکیج سرمایه گذار موفق) ۴ پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۳:۳۰-۱۷:۳۰ بهاره حیدری مقدم ۱,۱۰۰,۰۰۰ اتمام
۸ بررسی کتاب “سواد مالی شخصی” از ژوان.اس.رایان و کریستی رایان با ترجمه بهروز خدارحمی و شاهین احمدی ۳ چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۶:۰۰-۱۷:۳۰ رایگان اتمام
۹ آشنایی با علم اقتصاد (پکیج سرمایه گذار موفق) ۸ پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰۸:۳۰-۱۷:۳۰ علی صادقین ۳,۵۰۰,۰۰۰ اتمام
۱۰ برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Microsoft Project ۲۰ شنبه ها ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۶:۰۰-۲۰:۰۰ مسعود امینی ۴,۱۰۰,۰۰۰ اتمام
۱۱ مدیریت مالی (پکیج سرمایه گذار موفق) ۸ پنجشنبه ها ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰۸:۳۰-۱۲:۳۰ رضا مناجاتی ۲,۳۰۰,۰۰۰ اتمام
۱۲ تجزیه و تحلیل صورت های مالی (پکیج سرمایه گذار موفق) ۱۶ پنجشنبه ها ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰۸:۳۰-۱۷:۳۰ رضا داغانی ۶,۳۰۰,۰۰۰ اتمام
۱۳ قراردادهای اختیار معامله ۸  دوشنبه ها ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۵:۳۰-۱۹:۳۰ مهران محمدی ۲,۳۰۰,۰۰۰ اتمام
۱۴ اکران و تحلیل فیلم”در جستجوی خوشبختی” ۴ چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۶:۰۰-۱۹:۳۰ رایگان اتمام
۱۵ مقدمات امور مالی شرکتی و روش های کمی (آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه) ۲۴ شنبه ها ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۶:۳۰-۲۰:۳۰ رضا مناجانی ۳,۶۰۰,۰۰۰ اتمام
۱۶ مقدماتی بر علم اقتصاد (آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه) ۲۴ یکشنبه ها ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۶:۳۰-۲۰:۳۰ علی صادقین ۳,۶۰۰,۰۰۰ اتمام
۱۷ فهم و تجزیه و تحلیل صورت های مالی (آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه) ۲۴ دوشنبه ها ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱۶:۰۰-۲۰:۳۰ آرین مسگرپور فرد ۳,۶۰۰,۰۰۰ اتمام
۱۸ دومین دوره جامع آموزشی “سرمایه گذار موفق” ۱۴۰ پنجشنبه ها ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۰۸:۳۰-۱۷:۳۰ جمعی از اساتید ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ اتمام دوره
۱۹ بررسی کتاب “فقر احمق می کند” از سندهیل مولاینیتن و الدار شفیر با ترجمه سید امیرحسین میرابوطالبی ۴ چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۶:۰۰-۱۷:۳۰ سید امیرحسین میرابوطالبی رایگان اتمام
۲۰ تحلیل بنیادی مقدماتی (پکیج سرمایه گذار موفق) ۲۴ پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰۸:۳۰-۱۷:۳۰ بهمن اسماعیلی ۵,۷۰۰,۰۰۰ اتمام
۲۱ دوره فراگیر تحلیل صنایع ۶۰ پنجشنبه ها ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰۹:۰۰-۱۷:۰۰ حسن کرمی- سیده فرخ نیک ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ اتمام
۲۲ طراحی داشبوردهای مدیریتی و مالی در اکسل ۲۴ شنبه-دوشنبه-چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۵:۳۰-۱۹:۳۰ کوروش صادقی ۸,۸۰۰,۰۰۰ اتمام
۲۳ ارزشیابی سهام استارت آپ ها ۱۶ یکشنبه-سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۵:۳۰-۱۹:۳۰ علیرضا صادقی ۳,۵۰۰,۰۰۰ اتمام
۲۴ آشنایی با معامله گری در بورس کالای ایران (آمادگی آزمون معامله گری اوراق بهادار) ۸ یکشنبه-سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۶:۰۰-۲۰:۳۰ محمد گودرزی/ رضا مناجاتی ۱,۷۰۰,۰۰۰ اتمام
۲۵ بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ای (آمادگی اصول بازار سرمایه) ۸ سه شنبه ها ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۶:۳۰-۲۰:۳۰ امیر شیری ۱,۷۰۰,۰۰۰ اتمام
۲۶ اکران و تحلیل فیلم “پول هرگز نمیخوابد” ۴ چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۶:۰۰-۱۹:۳۰ رایگان اتمام
۲۷ آشنایی با قوانین مالیاتی ۸ یکشنبه-سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۵:۳۰-۱۹:۳۰ احمدرضا غفارزاده ۳,۶۰۰,۰۰۰ اتمام
۲۸ توسعه مهارت های فردی ۴ دوشنبه ها ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۵:۳۰-۱۹:۳۰ کمیل رودی ۱,۲۰۰,۰۰۰ اتمام
۲۹ تحلیل تکنیکال مقدماتی (پکیج سرمایه گذار موفق) ۲۴ پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰۸:۳۰-۱۷:۳۰ محسن سیار ۵,۷۰۰,۰۰۰ برگزار شد
۳۰ بررسی کتاب “چگونه موفق شدم” از راشل بریج با ترجمه ناهید سپهرپور ۴ چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۶:۰۰-۱۷:۳۰ رایگان برگزار شد
۳۱ سومین دوره جامع آموزشی “سرمایه گذار موفق” ۱۴۰ پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰۸:۳۰-۱۷:۳۰ جمعی از اساتید ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ در حال برگزاری
۳۲ تابلوخوانی در سایت مدیریت فناوری بورس تهران (پکیج سرمایه گذار موفق) ۴ پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰۸:۳۰-۱۲:۳۰ امین هاشمی ۱,۱۰۰,۰۰۰ برگزار شد
۳۳ فیلترنویسی در سایت TSETMC (پکیج سرمایه گذار موفق) ۴ پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۳:۳۰-۱۷:۳۰ محمد نمازی ۱,۱۰۰,۰۰۰ برگزار شد
۳۴ آشنایی با مشتقات و کاربرد آن در مدیریت ریسک (پکیج سرمایه گذار موفق) ۲۴ پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۸:۳۰-۱۷:۳۰ احسان احمدی ۶,۵۰۰,۰۰۰ برگزار شد
۳۵ استراتژی معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران (پکیج سرمایه گذار موفق) ۴ پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۸:۳۰-۱۲:۳۰ محمد مشاری ۲,۲۰۰,۰۰۰ برگزار شد
۳۶ کارگاه مالی-رفتاری (پکیج سرمایه گذار موفق) ۱۶ پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۸:۳۰-۱۷:۳۰ محمد مشاری- امیر شیری ۴,۵۰۰,۰۰۰ اتمام دوره
ردیف عنوان‌دوره طول‌دوره

(ساعت)

روزهای‌

برگزاری

تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت‌برگزاری مدرس شهریه وضعیت ثبت‌ نام
۱ تابلوخوانی در سایت مدیریت فناوری (اولین دوره جامع سرمایه گذار موفق) ۴ پنجشنبه ۹۸/۰۷/۱۱ ۹۸/۰۷/۱۱ ۸:۳۰-۱۲:۳۰ امین هاشمی ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ برگزار شد
۲ فیلتر نویسی در سایت TSETMC (اولین دوره جامع سرمایه گذار موفق) ۴ پنجشنبه ۹۸/۰۷/۱۱ ۹۸/۰۷/۱۱ ۱۳:۳۰-۱۷:۳۰ محمد نمازی ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ برگزار شد
۳ تحلیل بنیادی (دومین دوره جامع سرمایه گذار موفق) ۲۴ پنجشنبه ها ۹۸/۰۷/۰۴ ۹۸/۰۷/۱۸ ۸:۳۰-۱۷:۳۰ بهمن اسماعیلی ۵,۷۰۰,۰۰۰ برگزار شد
۴ نمایش و تحلیل فیلم Boiler Room (اتاق بخار) ۴ چهارشنبه ۹۸/۰۷/۱۰ ۹۸/۰۷/۱۰ ۱۶:۰۰-۲۰:۰۰ رایگان برگزار شد
۵ مبانی و ساختار عملیاتی اوراق بهادار به پشتوانه دارایی (رهنی و خرید دین) و مورد کاوی اوراق منتشر شده در بازار سرمایه ۸ چهارشنبه
پنجشنبه
۹۸/۰۷/۱۰ ۹۸/۰۷/۱۱ ۱۶:۳۰-۲۰:۳۰
۹:۰۰-۱۳:۰۰
علی تسبیحی-عباس گمار ۲,۹۰۰,۰۰۰ اتمام
۶ آشنایی با مشتقات و کاربرد آن در مدیریت ریسک (اولین دوره جامع سرمایه گذار موفق) ۲۴ پنجشنبه ۹۸/۰۷/۱۸ ۹۸/۰۸/۰۲ ۸:۳۰-۱۷:۳۰ احسان احمدی-مریم بیک محمدی ۶,۵۰۰,۰۰۰ برگزار شد
۷ حقوق تنظیم قراردادها ۲۴ پنجشنبه ۹۸/۰۷/۲۵ ۹۸/۰۷/۲۵ ۹:۰۰-۱۳:۰۰ فرهاد بیات ۱,۰۰۰,۰۰۰ اتمام
۸ تجزیه و تحلیل صورتهای مالی مقدماتی ۱۵ یکشنبه ها ۹۸/۰۷/۱۴ ۹۸/۰۸/۱۹ ۱۶:۰۰-۱۹:۰۰ محمد مشاری ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ برگزار شد
۹ توسعه مهارتهای فردی (۲) ۳ یکشنبه ۹۸/۰۷/۱۷ ۹۸/۰۷/۱۷ ۱۶:۰۰-۱۹:۰۰ مصطفی طاهری ۱,۱۰۰,۰۰۰ برگزار شد
۱۰ سومین دوره جامع “سرمایه گذار موفق” ۱۴۰ پنجشنبه ها ۹۸/۰۷/۱۸ ۹۸/۰۱۱/۱۷ ۸:۳۰-۱۷:۳۰ جمعی از اساتید ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ در حال برگزاری
۱۱ آشنایی با مفهوم سواد مالی (سومین دوره جامع سرمایه گذار موفق) ۴ پنجشنبه ها ۹۸/۰۷/۱۸ ۹۸/۰۷/۱۸ ۸:۳۰-۱۲:۳۰ شاهین احمدی ۱,۵۰۰,۰۰۰ برگزار شد
۱۲ مدیریت مالی (سومین دوره جامع سرمایه گذار موفق) ۸ پنجشنبه ها ۹۸/۰۷/۲۵ ۹۸/۰۸/۰۲ ۰۸:۳۰-۱۲:۳۰ رضا مناجاتی ۲,۳۰۰,۰۰۰ برگزار شد
۱۳ دوره جامع “کارآفرین موفق” ۱۲۰ جمعه ها ۹۸/۰۸/۱۰ ۹۸/۱۱/۱۸ ۹:۰۰-۱۷:۰۰ جمعی از اساتید ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ مفاهیم و تکنیک‌های بازاریابی و تبلیغات ۲۴ شنبه ها و سه شنبه ها ۹۸/۰۷/۲۰ ۹۸/۰۸/۱۴ ۱۵:۳۰-۱۹:۳۰ احمد شعبانپور ۵,۹۰۰,۰۰۰ اتمام
۱۵ هوش هیجانی ۲۴ یکشنبه ها ۹۸/۰۷/۲۱ ۹۸/۰۹/۱۷ ۱۷:۰۰-۲۰:۰۰ مصطفی طاهری ۶,۹۰۰,۰۰۰ اتمام
۱۴ قراردادهای آتی سبد سهام ۸ دوشنبه ها ۹۸/۰۷/۲۲ ۹۸/۰۷/۲۹ ۱۶:۳۰-۲۰:۳۰ مهران محمدی ۲,۳۰۰,۰۰۰ اتمام
۱۵ فروش حرفه ای ۲۴ دوشنبه ها ۹۸/۰۷/۲۲ ۹۸/۰۹/۱۹ ۱۷:۰۰-۲۰:۰۰ مصطفی طاهری ۶,۹۰۰,۰۰۰ اتمام
۱۶ دوره آموزشی بلاک چین و ارزهای دیجیتال ۴ سه شنبه ۹۸/۰۷/۲۳ ۹۸/۰۷/۲۳ ۱۵:۳۰-۱۹:۳۰ مسعود خاکبازان ۲,۴۰۰,۰۰۰ برگزار شد
۱۷ اصول و فنون مذاکره ۲۴ سه شنبه ها ۹۸/۰۷/۲۳ ۹۸/۰۹/۱۹ ۱۷:۰۰-۲۰:۰۰ مصطفی طاهری ۶,۹۰۰,۰۰۰ اتمام
۱۸ معرفی و تحلیل کتاب “بیندیشید و ثروتمند شوید” از ناپلئون هیل ترجمه مهدی قرچه داغی ۴ چهارشنبه ۹۸/۰۷/۲۴ ۹۸/۰۷/۲۴ ۱۶:۰۰-۲۰:۰۰ مهدی قرچه داغی رایگان برگزار شد
۱۹ آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه (سومین دوره جامع سرمایه گذار موفق) ۴ پنجشنبه ۹۸/۰۷/۲۵ ۹۸/۰۷/۲۵ ۱۳:۳۰-۱۷:۳۰ بهاره حیدری مقدم ۱,۱۰۰,۰۰۰ برگزار شد
۲۰ تحلیل تکنیکال (دومین دوره جامع سرمایه گذار موفق) ۲۴ پنجشنبه ها ۹۸/۰۷/۲۵ ۹۸/۰۸/۰۹ ۸:۳۰-۱۷:۳۰ اردشیر ظهرابی-حامد ذوالفقاری ۵۷۰۰۰۰۰ برگزار شد
۲۱ استراتژی معاملاتی (اولین دوره جامع سرمایه گذار موفق) ۴ پنجشنبه ۹۸/۰۸/۰۹ ۹۸/۰۸/۰۹ ۸:۳۰-۱۲:۳۰ محمد مشاری ۲,۲۰۰,۰۰۰ برگزار شد
۲۲ کارگاه مالی رفتاری (اولین دوره جامع سرمایه گذار موفق) ۱۶ پنجشنبه ها ۹۸/۰۸/۱۶ ۹۸/۰۸/۲۳ ۸:۳۰-۱۲:۳۰ محمد مشاری – امیر شیری ۵,۵۰۰,۰۰۰ برگزار شد
۲۳ آشنایی با علم اقتصاد (سومین دوره جامع سرمایه گذار موفق) ۴ چهارشنبه ها ۹۸/۰۸/۰۱ ۹۸/۰۸/۰۸ ۱۶:۳۰-۲۰:۳۰ علی صادقین ۳,۵۰۰,۰۰۰ برگزار شد
۲۴ تجزیه و تحلیل صورت های مالی (سومین دوره جامع سرمایه گذار موفق) ۱۶ پنجشنبه ها ۹۸/۰۸/۰۹ ۹۸/۰۸/۱۶ ۸:۳۰-۱۷:۳۰ رضا داغانی ۶,۳۰۰,۰۰۰ برگزار شد
۲۵ تجزیه و تحلیل صورتهای مالی میانی ۱۲ یکشنبه ها محمد مشاری ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تکمیل ظرفیت
۲۶ تابلوخوانی در سایت مدیریت فناوری (دومین دوره جامع سرمایه گذار موفق) ۴ پنجشنبه ۹۸/۰۸/۱۶ ۹۸/۰۸/۱۶ ۸:۳۰-۱۲:۳۰ امین هاشمی ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ برگزار شد
۲۷ فیلتر نویسی در سایت TSETMC (دومین دوره جامع سرمایه گذار موفق) ۴ پنجشنبه ۹۸/۰۸/۱۶ ۹۸/۰۸/۱۶ ۱۳:۳۰-۱۷:۳۰ محمد نمازی ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ برگزار شد
۲۸ مقدمات امور مالی شرکتی و روشهای کمی(آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه) ۲۴ شنبه ها ۹۸/۰۹/۰۲ ۹۸/۱۰/۱۴ ۱۶:۳۰-۲۰:۳۰ رضا مناجاتی ۳,۶۰۰,۰۰۰ در حال برگزاری
۲۹ بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ای (آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه) ۸ سه شنبه ها ۹۸/۱۰/۰۳ ۹۸/۱۰/۱۰ ۱۶:۳۰-۲۰:۳۰ امیر شیری ۱,۷۰۰,۰۰۰ در حال برگزاری
۳۰ مقدماتی بر اقتصاد (آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه) ۲۸ یکشنبه ها ۹۸/۰۹/۱۰ ۹۸/۱۰/۲۲ ۱۶:۳۰-۲۰:۳۰ علی صادقین ۳,۶۰۰,۰۰۰ در حال برگزاری
۳۱ فهم و تحلیل صورتهای مالی (آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه) ۲۰ سه شنبه ها و چهارشنبه ها ۹۸/۰۹/۰۵ ۹۸/۰۹/۱۹ ۱۶:۳۰-۲۰:۳۰ علی علوی ۳,۶۰۰,۰۰۰ اتمام دوره
۳۲ معرفی و تحلیل کتاب “پول” از یووال نوح هراری ۴ چهارشنبه ۹۸/۰۸/۲۲ ۹۸/۰۸/۲۲ ۱۶:۰۰-۲۰:۰۰ رایگان برگزار شد
۳۳ آشنایی با مشتقات و کاربرد آن در مدیریت ریسک (دومین دوره جامع سرمایه گذار موفق) ۲۴ پنجشنبه ها ۹۸/۰۸/۲۳ ۹۸/۰۹/۰۷ ۸:۳۰-۱۷:۳۰ احسان احمدی-    مریم بیگ محمدی ۶,۵۰۰,۰۰۰ برگزار شد
۳۴ تحلیل بنیادی (سومین دوره جامع سرمایه گذار موفق) ۲۴ پنجشنبه ها ۹۸/۰۸/۲۳ ۹۸/۰۹/۰۷ ۸:۳۰-۱۷:۳۰ بهمن اسماعیلی ۵,۷۰۰,۰۰۰ برگزار شد
۳۵ استراتژی معاملاتی (دومین دوره جامع سرمایه گذار موفق) ۴ پنجشنبه ۹۸/۰۹/۱۴ ۹۸/۰۹/۱۴ ۸:۳۰-۱۲:۳۰ محمد مشاری ۲,۲۰۰,۰۰۰ برگزار شد
۳۶ کارگاه مالی رفتاری (دومین دوره جامع سرمایه گذار موفق) ۱۶ پنجشنبه ها ۹۸/۰۹/۱۴ ۹۸/۰۹/۲۸ ۸:۳۰-۱۲:۳۰ محمد مشاری -امیر شیری ۵,۵۰۰,۰۰۰ برگزار شد
۳۷ تحلیل تکنیکال (سومین دوره جامع سرمایه گذار موفق) ۲۴ پنجشنبه ها ۹۸/۰۹/۱۴ ۹۸/۰۹/۲۸ ۸:۳۰-۱۷:۳۰ اردشیرظهرابی- حامد ذوالفقاری ۵,۷۰۰,۰۰۰ برگزار شد
ردیف عنوان‌دوره طول‌دوره

(ساعت)

روزهای‌

برگزاری

تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت‌برگزاری مدرس شهریه وضعیت توضیحات ثبت‌ نام
۱ تجزیه و تحلیل صورت های مالی (دوره چهارم سرمایه گذار موفق) ۱۶ پنجشنبه ۹۸/۱۰/۰۵ ۹۸/۱۰/۱۲ ۱۶:۳۰-۲۰:۳۰ سبحان اسکینی ۶,۳۰۰,۰۰۰ اتمام دوره
۲ آشنایی با علم اقتصاد (دوره چهارم سرمایه گذار موفق) ۸ چهارشنبه ۹۸/۱۰/۱۱ ۹۸/۱۰/۱۸ ۱۶:۳۰-۲۰:۳۰ علی صادقین ۳,۵۰۰,۰۰۰ اتمام دوره
۳ تحلیل بنیادی (دوره چهارم سرمایه گذار موفق) ۲۴ پنجشنبه ۹۸/۱۰/۱۹ ۹۸/۱۱/۰۳ ۸:۳۰-۱۷:۳۰ بهمن اسماعیلی ۵,۴۰۰,۰۰۰ اتمام دوره
۴ کارگاه مالی رفتاری (مقدماتی) ۱۶ پنجشنبه جمعه ۹۸/۱۰/۲۶ ۹۸/۱۰/۲۷ ۸:۳۰-۱۷:۳۰ محمد مشاری ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ اتمام دوره
۵ افشا در صورت های مالی IFRS ۷ پنجشنبه ۹۸/۱۰/۲۶ ۹۸/۱۰/۲۶ ۹:۰۰-۱۶:۰۰ رضا داغانی ۳,۶۰۰,۰۰۰ اتمام
۶ دوره فراگیر تحلیل صنایع ۶۰ پنجشنبه ۹۸/۱۰/۲۶ ۹۸/۱۲/۱۵ ۹:۰۰-۱۶:۰۰ حسین کرمی
سیده فرخ نیکو
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ اتمام
۷ بررسی لایحه بودجه ۹۹ ۴ ۱۶:۳۰-۲۰:۳۰ علی صادقین محمد گرجی آرا ۲,۴۵۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
ثبت‌نام
۸ قراردادهای آتی سبد سهام ۸ شنبه ۹۸/۱۰/۲۸ ۹۸/۱۱/۰۵ ۱۶:۰۰-۲۰:۰۰ مهران محمدی ۲,۴۰۰,۰۰۰ اتمام
۹ تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته ۳۰

یکشنبه

سه شنبه

۹۸/۱۱/۰۶ ۹۸/۱۲/۰۴ ۱۶:۳۰-۲۰:۳۰ اویس باقری ۷,۲۰۰,۰۰۰ در حال برگزاری
۱۰ قراردادهای اختیار معامله ۸ شنبه ۹۸/۱۱/۱۲ ۹۸/۱۱/۱۹ ۱۶:۰۰-۲۰:۰۰ مهران محمدی ۲,۴۰۰,۰۰۰ اتمام دوره
۱۱ تحلیل تکنیکال (دوره چهارم سرمایه گذار موفق) ۲۴ پنجشنبه ۹۸/۱۱/۱۰ ۹۸/۱۱/۲۴ ۸:۳۰-۱۷:۳۰ حامد ذوالفقاری

اردشیر ظهرابی

۵,۴۰۰,۰۰۰ اتمام دوره
۱۲ آشنایی با معامله گری در بورس کالای ایران (آمادگی آزمون معامله گری) ۱۵ یکشنبه چهارشنبه ۹۸/۱۱/۱۳ ۹۸/۱۱/۲۳ ۱۶:۳۰-۲۰:۳۰ رحمان آراسته ۳,۶۰۰,۰۰۰ اتمام
۱۳ آشنایی با انواع اعتبارات اسنادی (LC) در بازرگانی و تجارت ۴ دوشنبه ۹۸/۱۲/۱۲ ۹۸/۱۲/۱۲ ۱۶:۰۰-۲۰:۰۰ حسین وحیدی ۱,۹۰۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
ثبت‌نام
۱۴ بررسی انواع روشهای تأمین مالی در بازار سرمایه ۱۶ پنجشنبه جمعه ۹۸/۱۱/۱۷ ۹۸/۱۱/۱۸ ۹:۰۰-۱۷:۰۰ پیام صالحی ۴,۵۰۰,۰۰۰ اتمام
۱۵ ارزشیابی سهام استارت آپ ها ۱۶ یکشنبه سه شنبه ۹۸/۱۱/۲۷ ۹۸/۱۲/۰۶ ۱۶:۰۰-۲۰:۰۰ علیرضا صادقی ۴,۵۰۰,۰۰۰ اتمام
۱۶ فیلترنویسی در سایت TSETMC ۴ یکشنبه ۹۸/۱۱/۲۷ ۹۸/۱۱/۲۷ ۱۶:۰۰-۲۰:۰۰ محمد نمازی ۱,۲۰۰,۰۰۰ برگزار شد دارای ۳ امتیاز جهت تمدید گواهینامه
۱۷ استراتژی معاملاتی ۴ چهارشنبه ۹۸/۱۱/۳۰ ۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳:۳۰-۱۶:۳۰ محمد مشاری ۲,۲۰۰,۰۰۰ تکمیل ظرفیت دارای ۳ امتیاز جهت تمدید گواهینامه
۱۸ فیلترنویسی در سایت TSETMC  ۴ پنجشنبه ۹۸/۱۲/۰۱ ۹۸/۱۲/۰۱ ۱۳:۳۰-۱۷:۳۰ محمد نمازی ۱,۲۰۰,۰۰۰ در حال ثبت نام دارای ۳ امتیاز جهت تمدید گواهینامه
ثبت‌نام
۱۹ تحلیل تکنیکال ۱۲ پنجشنبه ۹۸/۱۲/۰۵ ۹۸/۱۲/۱۲ ۱۶:۳۰-۲۰:۳۰ حامد ذوالفقاری ۳,۹۰۰,۰۰۰ در حال ثبت نام دارای ۵ امتیاز جهت تمدید گواهینامه
ثبت‌نام
۲۰ تحلیل تکنیکال ۲۴ پنجشنبه ۹۸/۱۱/۲۵ ۹۸/۱۲/۰۸ ۰۸:۳۰-۱۷:۳۰ اردشیر ظهرابی ۵,۹۰۰,۰۰۰ در حال ثبت نام دارای ۱۰ امتیاز جهت تمدید گواهینامه
ثبت‌نام
۲۱ آشنایی با انواع مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی ۴ سه شنبه ۹۸/۱۱/۲۹ ۹۸/۱۱/۲۹ ۱۶:۰۰-۲۰:۰۰ حسین وحیدی ۱,۹۰۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
ثبت‌نام
۲۲ تابلوخوانی در سایت مدیریت فناوری بورس تهران (دوره چهارم سرمایه گذار موفق) ۴ پنجشنبه ۹۸/۱۲/۰۱ ۹۸/۱۲/۰۱ ۸:۳۰-۱۲:۳۰ امین هاشمی ۱,۱۰۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
ثبت‌نام
۲۲ پیش بینی سری های زمانی مالی با استفاده از مدل های اقتصادسنجی ۲۰

یکشنبه

چهارشنبه

۹۸/۱۲/۰۴ ۹۸/۱۲/۲۱ ۸:۳۰-۱۲:۳۰ فاطمه عبدالشاه ۴,۵۰۰,۰۰۰ در حال ثبت نام
ثبت‌نام
ردیف عنوان‌دوره طول‌دوره

(ساعت)

روزهای‌

برگزاری

تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت‌برگزاری مدرس شهریه وضعیت توضیحات ثبت‌ نام
۱ مقدمات امور مالی شرکتی و روشهای کمی ۲۴ سه شنبه ۹۹/۰۱/۲۶ ۹۹/۰۳/۰۶ رضا مناجاتی ۳,۶۰۰,۰۰۰ در حال ثبت نام آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه
ثبت‌نام
۲ مقدماتی بر اقتصاد ۲۴ یکشنبه ۹۹/۰۱/۲۴ ۹۹/۰۳/۲۵ علی صادقین ۳,۶۰۰,۰۰۰ در حال ثبت نام آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه
ثبت‌نام
۳ فهم و تحلیل صورتهای مالی ۲۸ دوشنبه ۹۹/۰۱/۲۵ ۹۹/۰۳/۱۲ سبحان اسکینی ۳,۶۰۰,۰۰۰ در حال ثبت نام آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه
ثبت‌نام
۴ اخلاق حرفه ای ۸ چهارشنبه ۹۹/۰۲/۱۰ ۹۹/۰۲/۱۷ امیر شیری ۱,۷۰۰,۰۰۰ در حال ثبت نام آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه
ثبت‌نام
۵ آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه ۴ ۹۹/۰۲/۱۱ علی اسکینی در حال ثبت نام پکیج جامع مهارت آموزی سرمایه گذار موفق
ثبت‌نام
۶ مبانی اقتصاد ۸ ۹۹/۰۲/۱۷ علی صادقین در حال ثبت نام پکیج جامع مهارت آموزی سرمایه گذار موفق
ثبت‌نام
۷ ارزش زمانی پولی ۴ ۹۹/۰۲/۱۱ محمدجواد عبدالهی در حال ثبت نام پکیج جامع مهارت آموزی سرمایه گذار موفق
ثبت‌نام
۸ آشنایی با صورتهای مالی ۱۶ ۹۹/۰۲/۱۸ محمد مشاری در حال ثبت نام پکیج جامع مهارت آموزی سرمایه گذار موفق
ثبت‌نام
۹ استراتژی های معاملاتی ۴ ۹۹/۰۳/۰۱ محمد مشاری در حال ثبت نام پکیج جامع مهارت آموزی سرمایه گذار موفق
ثبت‌نام
۱۰ کاربرد اکسل در مالی ۱۶ ۹۹/۰۳/۰۱ مصطفی باقری در حال ثبت نام پکیج جامع مهارت آموزی سرمایه گذار موفق
ثبت‌نام
۱۱ تحلیل بنیادی ۲۴ ۹۹/۰۳/۲۲ سبحان اسکینی در حال ثبت نام پکیج جامع مهارت آموزی سرمایه گذار موفق
ثبت‌نام
۱۲ تحلیل تکنیکال ۲۴ ۹۹/۰۴/۰۹ حامد ذوالفقاری

اردشیر ظهرابی

در حال ثبت نام پکیج جامع مهارت آموزی سرمایه گذار موفق
ثبت‌نام
۱۳ تابلوخوانی در سایت مدیریت فناوری بورس تهران ۴ ۹۹/۰۵/۰۹ امین هاشمی در حال ثبت نام پکیج جامع مهارت آموزی سرمایه گذار موفق
ثبت‌نام
۱۴ مبانی ارزشگذاری ۸ ۹۹/۰۵/۰۹ سبحان اسکینی در حال ثبت نام پکیج جامع مهارت آموزی سرمایه گذار موفق
ثبت‌نام
۱۵ مالی رفتاری ۱۶ ۹۹/۰۵/۲۳ محمد مشاری رضا شیری در حال ثبت نام پکیج جامع مهارت آموزی سرمایه گذار موفق
ثبت‌نام