نشست اعضای هیأت علمی دوره «سرمایه گذار موفق» به همراه مدیران و کادر آموزش مدرسه سرمایه گذاری “صما” در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ برگزار گردید.

در این نشست، جناب آقای مهندس علوی صدر، مدیر آموزش مدرسه سرمایه گذاری “صما” به اهمیت و ضرورت این دوره در بازار سرمایه اشاره کرد. سپس سرکارخانم جناب مهابادی، کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزش،به معرفی دوره ها، سرفصل، طول دوره ها، معرفی اساتید دوره و … پرداخت.

در ادامه اساتید دوره، نقطه نظرات شان را در خصوص هر چه بهتر برگزار شدن دوره بیان کردند، همچنین سرفصل دوره ها، از نظر عدم تداخل موضوعی، بررسی شد.