همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری و توسعه اشتغال

همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری و توسعه اشتغال به گزارش روابط عمومی مدرسه سرمایه گذاری "صما" متعلق به کارگزاری بانک صنعت و معدن، همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری و توسعه اشتغال با محوریت آموزش در تاریخ 98/07/20 در دانشگاه صنعتی شریف، برگزار شد. در این همایش جناب آقای دکتر شاهین احمدی رئیس اداره آموزش سازمان [...]