دوره‌های تمدید گواهینامه‌های حرفه‌ای بازارسرمایه آغاز شد

دوره‌های تمدید گواهی نامه‌های حرفه‌ای بازارسرمایه آغاز شد دوره های آموزشی حرفه ای بازار سرمایه جهت تمدید گواهینامه های حرفه ای در مرکز آموزش کارگزاری بانک صنعت و معدن برای زمستان سال جاری آغاز شده است.  به همین منظور در جهت تسریع در تمدید گواهینامه های حرفه‌ای فعالان بازار سرمایه، مرکز آموزش کارگزاری بانک صنعت [...]